Steun het museum

Het Stichtingsbestuur van het Honkbal en Softbal Museum bestaat uit vrijwilligers. Het museum heeft geen winstoogmerk en is geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren en bedrijven. Daarom kunnen we jouw bijdrage goed gebruiken.

Word Vriend van het museum

Wilt u het museum blijvend steunen dan kunt u Vriend worden door middel van een jaarlijkse  bijdrage. Voor slechts € 12,50  bent u een jaar lang vriend of vriendin van het Nederlands Honkbal en Softbal Museum. 

Uw bijdrage op rekeningnummer NL86 INGB 0005 5071 02 ten name van Stichting Nederlands Honkbal en Softbal Museum te Haarlem.

Geef een eenmalige donatie

Het Nederlands Honkbal en Softbal Museum kan elke bijdrage goed gebruiken om de collectie uit te breiden en te verbeteren. U kunt ook een eenmalige gift doen. Eenmalige giften en donaties kunnen eveneens overgemaakt worden op rekeningnummer NL86 INGB 0005 5071 02 ten name van Stichting Nederlands Honkbal en Softbal Museum te Haarlem. Stuur ons online een bericht voor meer informatie.

*Graag bij een overschrijving uw postcode en huisadres vermelden. De banken geven namelijk geen adresgegevens meer. Wij willen u graag op de hoogte houden en hebben hiervoor uw adres nodig.