Geschiedenis

Het Honkbal en Softbal Museum werd het eerste bondsmuseum in Nederland. Binnen de hekken van het honkbalstadion in Haarlem. Lees hieronder een tekst over het ontstaan van het museum, geschreven door oud-bestuurslid Hans de Bie.

Een goede sportbond kijkt vooruit, maar heeft respect voor het verleden

Deze gedachte heeft een belangrijke rol gespeeld bij het besluit in mei 1983 bij de oprichting van de Stichting Honkbal en Softbal Museum. Met andere woorden: na zo’n 75 jaar honk- en softbalgeschiedenis werd het wel eens tijd om te proberen het verleden te bewaren. Er was al te veel historisch materiaal zoals bekers, medailles, knipsels, programmaboekjes, posters, speelmateriaal en kleding, verloren gegaan voor het nageslacht. Het museum kreeg van de Nederlandse Sport Federatie een zogeheten voortrekkersrol toebedeeld. Een voorbeeldfunctie, waarvan andere sportbonden kunnen profiteren. De KNBSB is de eerste sportbond die serieus met een museum bezig is.

Na het initiatief van mannen als Guus van der Heijden, Martin Bremer en Maarten Vrij, ging een groep enthousiastelingen direct aan de slag. Er werd materiaal bijeen vergaard, soms op momenten dat na de dood van een honk- of softbalprominent het spul bijna naar de gemeentereiniging was gegaan, er werd intensief in de al geschreven geschiedenis gedoken, ter wille van voordrachten voor de bij het museum horende Eregalerij, en er werden pogingen ondernomen om sponsors te vinden.

Een museum oprichten en in stand houden kost veel geld en de KNBSB, onder wiens auspiciën het museum werkt, had dat geld niet. De sponsors komen echter, weliswaar nog bescheiden, binnen en stellen bestuuren werkers van het Nederlands Honk- en Softbal Museum in staat met hun prijzenswaardige activiteiten door te gaan. Er wordt nu zelfs serieus gewerkt aan een vast onderkomen voor het museum, namelijk in ‘Multi Base’, binnen de hekken van het Pim Mulierstadion in Haarlem. Tot de ondersteuners van het museum behoort zeker de gemeente Haarlem. In de persoon van wethouder Piet Sikma krijgt het museum veel Haarlemse hulp. Zoals de beschikbaarstelling van de ruimte in ‘Multi Base’, waar onder andere ook de Haarlemse Sportraad gevestigd is, en de Haarlemse Gehandicapten Sport. Een prachtige ruimte, die al gebruikt is door het Honk- en Softbal Museum tijdens het wereldkampioenschap in 1986, toen daar een deelexpositie tot stand werd gebracht. Een tentoonstelling, die toen veel waardering kreeg en, tot vreugde van het museumbestuur, leidde tot een grote aanwas van ‘Vrienden van het Museum’.

Voor een groot deel dankzij de vakbekwame en belangeloze aanpak door binnenhuisarchitect, oud-international Jan Smidt, kon op deze WK-expositie in ‘Multi Base’ een aantal fotolijsten (met informatie) geëxposeerd worden van vroegere honk- en softbalprominenten. Daarvoor had het museum al van zich laten spreken door hoogst interessante tentoonstellingen over honkbal en softbal tijdens enkele Haarlemse Honkbalweken, een Europees kampioenschap en tijdens het Rotterdam World Port Tournament in 1987. Het museum verzorgt ook deelexposities tijdens gebeurtenissen als de introductie van Champion als kledingsponsor van de KNBSB en de jubileumbijeenkomst van het 50 jaren bestaande ‘De Kievieten’, dat is de propagandavereniging van de KNBSB.

Tot de subsponsors van het museum behoren ook het touringcarbedrijf Jan de Wit uit Haarlem, transportbedrijf All In uit Hoofddorp, het schilderbedrijf KrugKerrebijn uit Haarlem, het sportkledingbedrijf Champion, de heer A. Scholten sr. van VNK BV en ook het Bleesingfonds van de KNBSB. Zo heeft dit fonds de gouden pins bekostigd die worden overhandigd aan diegenen die in de Eregalerij (het Hollandse équivalent voor de Amerikaanse ‘Hall of Fame’) worden gekozen of aan hun nabestaanden. Een actieve groep mensen verzorgde de opbouw van het museum, zoals de al eerder genoemde Jan Smidt, diens vrouw Bea en de Amsterdamse rayon-voorzitter van de KNBSB, Lex Rimini.

Foto’s

Bekijk hieronder een aantal foto’s van de bouw, opening en de eerste inrichting.